U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

PROGRAMMA

* Programma onder voorbehoud.

BLOK SUICIDALITEIT
09.30 - 09.50 Welkomstwoord en inleiding dagvoorzitter
Jeroen Zoeteman
psychiater/ dir. behandelzaken Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
 
09.50 - 10.30 Suïcidepreventie: van onderzoek naar de praktijk
Derek de Beurs, hoofd Epidemiologie Trimbosinstituut

 

10.30 - 10.50 Hoe overleef ik mijn doodsgedachten? 
Bodine de Walle, ervaringsdeskundige, sociaal pedagoog. Winnaar Jan Mokkenstormprijs 2021
 
10.50 - 11.00 Vragen blok 1  
     
11.00 - 11.30 PAUZE  
     
 BLOK ZORG EN VEILIGHEID 
11.30 - 12.00 Het belang van een klinische behandeling; De plaats van de kliniek binnen de ambulantiserende GGZ
Nicki Vos, psychiater Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam
 
12.00 - 12.10 Wilsbekwaam-onbekwaamheid en palliatieve verslavingspsychiatrie
Dick van Etten, verpleegkundig specialist Jellinek Amersfoort
 
12.10 - 12.30 Stellingen m.b.t 3 casussen met zorg en veiligheidsvraagstukken  
     
12.30 - 13.30 LUNCH  
     
BLOK ZORG EN VEILIGHEID 
13.30 - 14.15 Crisisdienst, OM, Politie, GGD, Veiligheidshuizen (PANEL DISCUSSIE)
- Aram van Reijsen, psychiater/manager zorg crisisdienst Antes 
- Jolien Ang, officier van justitie Parket Amsterdam
- Arnoud Jansen, Geneesheer Directeur/psychiater Dimence groep
- Gerard Bresser, Teamchef C Zorg & Veiligheid, Eer Gerelateerd
  Geweld & personen met verward gedrag bij Politie Oost-  Nederland
 
 
14.15 - 14.45 Coronazorg in de GGZ; pionieren in Brabant
René Voesenek, adviseur in de Zorg, programma manager GGZ Breburg
 
     
14.45 - 15.15 KORTE PAUZE  
     
BLOK STREETTRIAGE
15.15 - 15.45 Streettriage Twente
Gerard Bresser, teamchef zorg en veiligheid
Politie Oost Nederland
 
15.45 - 16.10 Excited Delirium Sy. & arrestatie gerelateerd geweld
Simon Heuts, arts SPA & 
Lianne Dijkhuizen, forensisch arts bij GGD IJsselland
 
16.10 - 16.30 Samenvatting/ afsluiting