U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Home

 

In de 19de editie van Jaarsymposium Spoedeisende GGz praten we je graag bij over relevante ontwikkelingen met betrekking tot de acute psychiatrische zorg. We bespreken thema’s die dicht tegen de dagelijkse praktijk aanliggen.

Welke situaties kom je tegen in de acute dienst, welke methodieken zijn er ter beoordeling, taxatie,  interventie en behandeling beschikbaar, welke wettelijke kaders zijn van toepassing en hoe pas je deze in de praktijk toe?  

In zekere zin is het takenpakket van de ggz-crisisdienst al jaren dezelfde: het inschatten van risicovol gedrag, het doen van acute diagnostiek, het plegen van systemische interventies en zoveel mogelijk in de eigen thuissituatie proberen de zorg te verlenen. Tegelijkertijd is de psychiatrie steeds meer onder een maatschappelijk vergrootglas komen te liggen, waardoor aansluiting bij de acute zorgstructuren en professionele standaarden steeds meer vereist is. Hoe bevorder je je vakkennis en -kunde in deze roerige context? Wat is toegestaan als het gaat om het delen van informatie of het verplichten van zorg?

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor beoordelaars en behandelaren in de ggz-crisisdienst, voor ziekenhuismedewerkers die met crisisdiensten samenwerken, zoals medewerkers van gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij crisiszorg en psychiaters, verpleegkundigen, psychologen en overige disciplines in de zorg.  

Accreditatie aangevraagd:

NvvP, FGZPT
Kwaliteitsregister V&V - 5 punten
Kwaliteitsregister NvP - 5 punten

 

                                                    

                                     LOCATIE - Tolhuistuin Amsterdam                                                  DATUM - 18 Februari 2022